Log In

วิภาวี เสนอศักดิ์

กรรมการ at เสนอศักดิ์การบัญชี

Songkhla, Thailand

 ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี  ให้บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร  ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี ทุกประเภท  ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงใบทะเบียนการค้าทุกชนิด  ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับทุกธุรกิจ  ให้บริการที่ปรึกษาวางระบบบัญชี  ให้บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี  ให้บริการจัดอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

  |   35 Connections

Log In to view the full profile  

Looking for a different วิภาวี เสนอศักดิ์?

 • Test Test

  Manager

  Ksd / Mumbai, India

 • Test T Tester

  Admin

  Supercoolappiertest / Taipei, Taiwan

 • Test T Tester

  Admin

  Ssuperawesomeappier / Taipei, Taiwan

 • Test T Tester

  Admin

  2018Superappiertest / Taipei, Taiwan

More Matches  

Products/Services not added.   Request Information  

About Us Log In to view the full profile  

Business Description Requirements not added.   Request Information  

บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัดเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจโดยให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีทุกประเภท โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 คุณศรีศักดิ์ เสนอศักดิ์ ได้ก่อตั้งคณะบุคคลเสนอศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา เพื่อรับจดทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีต่อมาชื่อเสียงของกิจการเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในความรู้ทางวิชาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 14 มกราคม 2545 คณะผู้บริหารได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น “บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร และนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพครบวงจร ต่อมาได้เพิ่มทุนขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,100,000 บาท

Welcome to เสนอศักดิ์การบัญชี, a leading provider in the Banking & Finance, Accounting & Taxation / Accounting & Auditing industry.  We are located in Songkhla and have been serving in Thailand for over 21 years . Our team is made up of 1 - 10 dedicated professionals who are passionate about what they do. Thank you for considering เสนอศักดิ์การบัญชี and we hope to hear from you soon.

The company has not verified its profile on GlobalLinker. If you are a business owner, you can register and connect with เสนอศักดิ์การบัญชี and other business owners in the Banking & Finance, Accounting & Taxation industry on GlobalLinker.

Year of Establishment

January 2002

Nature of Business

Professional Services

No. of Employees

1 - 10 People

Annual Turnover ฿2 MM - ฿5 MM

Industry Banking & Finance, Accounting & Taxation > Accounting & Auditing

Location(s) Songkhla, Bangkok (Thailand) |

Contact us

 • Inquiring or Buying
  our products/services

 • Selling
  your products/services

 • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

วิภาวี เสนอศักดิ์

กรรมการ

Admin

Addresses

Primary My Location

Head-office/Primary office

654/51 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา, Songkhla Songkhla 90100

  Get Directions
Primary My Location

Branch/Regional office

24/11 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
Bangkok Bangkok 10170

  Get Directions

Users with similar profiles

 • Vikash Kr Choudhary

  Manager

  ICICI / Bengaluru, India

 • Raj Patel

  Manager

  R.P Consultant / Pune, India

 • Ever Cohen

  Director

  Black Parrot Limited / Majuro, Marshall Islands

 • Pap Suresh

  Co-Founder

  Bookmyloan.in / Chennai, India

 • Ritu Bhasin

  Partner

  AGVS Infotech / Chandigarh, India

 • Prabbhu Balakrishnan

  Founder-CEO

  Muthu lakshmi finalcial services / Tiruppur, India

 • Nidhi Sahni

  Partner

  RK Sahni & Company / Ghaziabad, India

 • SARANG SATISH WANKHEDE

  Director

  SR FinCon / Nasik, India

FAQs

Why do I need an ecommerce website for my B2B business?

A B2B ecommerce website serves as a digital storefront for your business, with the following benefits:

 • An efficient and digital way of sharing your company catalog with existing or prospective customers

 • Streamlining order management

 • Reducing human dependencies or manual errors

What are my obligations as a seller?

It is important for you to maintain a true and accurate picture of your business, as you will get leads and/or sales from your visitors.

You should hence: 

 • Maintain an updated catalog and business profile.

 • Offer true and complete information about your products and services, payment schedules and delivery timelines. 

 • Keep in touch with your customers and offer them good after-sales service.

 • Ensure you are compliant with the laws and regulations of your country and the countries you export to.

What kind of products can I find on GlobalLinker?

GlobalLinker has 400,000+ businesses registered from across 41 industries and 210 sub-industries. The cumulative catalog boasts of 10,000+ products and services from across 150+ cities.

What is GlobalLinker?

GlobalLinker is a B2B business networking platform. Business Owners create an online profile and catalog of products and services to join the business community. GlobalLinker focuses on B2B matchmaking, knowledge share and in providing economies of scale to Small and medium sized businesses (commonly referred as SMEs or SMBs)

About Banking & Finance, Accounting & Taxation

HSN Code

HSN Description

 • 998221

  Financial auditing services

 • 998222

  Accounting and bookkeeping services

 • 997151

  Services related to investment banking such as mergers & acquisition services

 • 997132

  Life insurance services (excluding reinsurance services)

วิภาวี เสนอศักดิ์

Log In OR Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!