นำไชย เจริญ​วิริยาภรณ์​ .  

Md at บริษัท​ บิซิเนส​ เอ็นจิเนียริ่ง​ โปรดักส์​ จำกัด

Rayong, Thailand


Log In to view the full profile  

Log In to view the full profile  

Business Description Requirements not added.   Request Information  

Welcome to บริษัท​ บิซิเนส​ เอ็นจิเนียริ่ง​ โปรดักส์​ จำกัด, a leading provider in the Safety, Security & Surveillance / Safety Products & Supplies industry.  We are located in Rayong and have been serving in Thailand for over 6 years . Our team is made up of 1 - 10 dedicated professionals who are passionate about what they do. Thank you for considering บริษัท​ บิซิเนส​ เอ็นจิเนียริ่ง​ โปรดักส์​ จำกัด and we hope to hear from you soon.

The company has not verified its profile on GlobalLinker. If you are a business owner, you can register and connect with บริษัท​ บิซิเนส​ เอ็นจิเนียริ่ง​ โปรดักส์​ จำกัด and other business owners in the Safety, Security & Surveillance industry on GlobalLinker.

Incorporation Type

SME

Year of Establishment

March 2017

Nature of Business

Service Provider / Manufacturer

No. of Employees

1 - 10 People

Industry Safety, Security & Surveillance > Safety Products & Supplies

Location(s) Rayong (Thailand) |

Our Products

Products/Services not added.   Request Information  

Contact us

 • Inquiring or Buying
  our products/services

 • Selling
  your products/services

 • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

นำไชย เจริญ​วิริยาภรณ์​

Md

Admin

Addresses

Primary My Location

Head-office/Primary office

Rayong Rayong

  Get Directions

Users with similar profiles

 • อุดมพร วิทยอำนวยคุณ

  ฝ่ายการตลาด

  เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล / Bangkok, Thailand

 • สมคเณย์ วันดี

  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท รักษาความปลอดภัย ศตญา จำกัด / Chiang Mai, Thailand

 • ธวัชชัย สุขเอี่ยม

  ครูฝึก

  ฮีโร เซฟตี้ไฟร์ / Pathum Thani, Thailand

 • ฉันทนา อุบล

  บัญชี

  Kibkea / Nonthaburi, Thailand

 • ขนิษฐา เดชขันธ์

  กรรมการบริษัท

  บริษัท เจ แอนด์ เอเค ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด / Bangkok, Thailand

 • Cheep Suwannasit

  Md

  บจก.รักษาความปลอดภัย โกลด์แรนเจอร์ เดอะ เทิร์ด / Phuket, Thailand

 • อุดมศักดิ์ แสงจันทร์

  ผจก

  เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป / Chanthaburi, Thailand

 • พูลศักดิ์ ศุจินิรันตราย

  เจ้าของกิจการ

  บริษัท เอสพี โปรเกรสชั่น จำกัด / Samut Prakan, Thailand

FAQs

What is GlobalLinker?

GlobalLinker is an online networking platform with 450,000+ members that helps small and medium-sized enterprises (SMEs) connect with each other, grow their businesses, and access new markets. It is a one-stop shop for SMEs, providing them with community and commerce features helping them in 4 significant ways:

 

Digitisation: GlobalLinker can help you digitise your business by creating a digital profile that is SEO enabled, building an e-commerce enabled catalogue/store, and offering tools such as supply chain management to digitise and streamline your business. Your catalogue will also be listed on the GlobalLinker marketplace, enabling you to get enquiries.

 

Networking: You can find and connect with other SMEs in your country and globally through GlobalLinker's online marketplace and matchmaking algorithms.

 

Partner solutions: GlobalLinker partners with reputable organisations to offer SMEs preferential rates on a variety of services, such as banking, insurance, and marketing.

 

Access to overseas markets: GlobalLinker can help you get listed on the Indian Business Portal, a B2B digital marketplace that enables SMEs from India to showcase their products to the entire world, identify new markets for their products, and grow their sales with new buyers.

 

You can directly plug-in your catalogue in the GlobalLinker marketplace so that your products can be found by other buyers and you can start getting enquiries.

Why should I sign up on GlobalLinker?

GlobalLinker is a valuable resource for SMEs looking to grow their businesses. The platform offers a variety of tools and resources to help SMEs digitise their operations, connect with potential customers and partners, and access exclusive deals and discounts.

 

Here are some of the benefits of using GlobalLinker:

 

Digitised online presence: You can build your online presence and catalogue from GlobalLinker. You can enable your catalogue to receive inquiries or payments, and share your catalogue with your existing clients to digitise your order management.

 

Increased inquiries/sales: You can connect with potential customers/businesses from all over the world and explore new markets, which can lead to increased sales and revenue for your business.

 

Improved efficiency: You can digitise your operations and streamline your business processes with tools like Linker.store, Supply chain management solutions, BrandLinker. This can save you time and money, and allow you to focus on growing your business.

 

Enhanced networking: You can connect with potential partners and suppliers. This can help you grow your business and reach new markets.


Access to exclusive deals: GlobalLinker partners with reputable organisations to offer exclusive deals and discounts to its members. This can save you money on products and services that you need for your business.

How can I connect with potential buyers/clients for my products /services to grow my business?

You can find potential buyers/ clients on GlobalLinker for your business in 3 ways -

 

You can connect with SMEs from your target industry on GlobalLinker by reaching out to them and sharing your business profile with them

 

You can also share your business profile on GlobalLinker timeline and potential buyers/clients can reach out to you for your products/services

 

You can add your products and create a digital catalogue which will become a part of the GlobalLinker marketplace where other SMEs looking for similar products can find you and reach out to you


If you are a manufacturer/trader then your digital catalogue can become a part of Indian Business Portal: a B2B digital marketplace which promotes SME exports, helps them in getting into new markets and find new foreign buyers.

How can I find potential suppliers for a product or service?

Searching for new business links on GlobalLinker is very easy. Follow the below simple steps:

 • Post signing in, select the ‘Connections’ icon (next to ‘Home’ icon) from the Menu.
 • Select 'Add Connections' from the right and enter the products and services you are looking for. eBiz Cards of those who match your requirement will show up dynamically, and you may review their profiles and invite them to connect with you
 • Additionally, you may narrow the selection by selecting location, industry etc. If you are looking for someone specific, you may enter the details in the ‘Add Connections’ search bar

Note: You may use the 'Recommended' section at the bottom of the 'Search Connections' page to view our suggestions based on your industry and products and services you offer and seek

About Safety, Security & Surveillance

Safety, Security & Surveillance The Safety, Security & Surveillance industry includes business owners in the following categories —   Firefighting Supplies & Services, Locks & Safes, Police & Military Supplies, Professional Services, Roadway Safety Products, Safety Products & Supplies, Security Products & Supplies, Surveillance Products & Supplies, Technology & Research. GlobalLinker offers Safety, Security & Surveillance  businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; expand their export capability; benefit from a host of k...

HSN Code

HSN Description

 • 7007

  Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass.

 • 7313

  Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel.

 • 8530

  Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 86.08).

 • 9301

  Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 93.07.

นำไชย เจริญ​วิริยาภรณ์​

Log In OR Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!