Log In to view the full profile  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจ การดำเนินการในโครงการจะเป็นการฝ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur เริ่มต้นก่อตั้งในปี 2016 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ส่งวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศมาร่วมเป็นคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวท่านเองใน โดยผ่านการอบรมกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตร การจัดการธุรกิจ... 1.หลักสูตร การจัดการธุรกิจ ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 2.หลักสูตร การจัดการธุรกิจ ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) โครงการยังมีการพัฒนาหลักสูตรและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์มีผลงานและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจนเป็นที่ประจักษ์ออกสู่ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรที่ครบคลุมเนื้อหาและระยะเวลาให้กระชับเหมาะกับผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจตามแนวทางทฤษฐีที่ถูกต้อง สำหรับ Start Up และผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนายกระดับสินค้า SME ไทยสู่ระดับโลก

Year of Establishment

November 2018

Nature of Business

Service Provider

Industry Education > Vocational Education & Training

Location(s) Bangkok (Thailand) |

Contact us

 • Inquiring or Buying
  our products/services

 • Selling
  your products/services

 • Business Discussions around…

Digital Address

Key Contacts

pongthorn nunthawanit

Managing Director

Admin

Addresses

Primary My Location

Service Center

สถาบันฝึกอบรมสำหรับเจ้าของธุรกิจ อาคารวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Bangkok Bangkok 10900
Thailand

  Get Directions

Companies with similar profiles

 • Jagdish Stock Market Classes & Consultancy

  India, Pune

 • Stembridge Labs

  India, New Delhi

 • IBOOK PUBLISHING INC

  Philippines, Paranaque city

 • FairGaze Skill Pvt. Ltd.

  India, New Delhi

 • Sagar Institute Of Research & Technology

  India, Bhopal

 • Investin Ltd

  United Kingdom, London

 • Fantasy Ranger

  India, Lucknow

 • Learning And Educational Advancement Program Manila (LEAP Manila)

  Philippines, Quezon city

FAQs

What is GlobalLinker?

GlobalLinker is an online networking platform with 450,000+ members that helps small and medium-sized enterprises (SMEs) connect with each other, grow their businesses, and access new markets. It is a one-stop shop for SMEs, providing them with community and commerce features helping them in 4 significant ways:

 

Digitisation: GlobalLinker can help you digitise your business by creating a digital profile that is SEO enabled, building an e-commerce enabled catalogue/store, and offering tools such as supply chain management to digitise and streamline your business. Your catalogue will also be listed on the GlobalLinker marketplace, enabling you to get enquiries.

 

Networking: You can find and connect with other SMEs in your country and globally through GlobalLinker's online marketplace and matchmaking algorithms.

 

Partner solutions: GlobalLinker partners with reputable organisations to offer SMEs preferential rates on a variety of services, such as banking, insurance, and marketing.

 

Access to overseas markets: GlobalLinker can help you get listed on the Indian Business Portal, a B2B digital marketplace that enables SMEs from India to showcase their products to the entire world, identify new markets for their products, and grow their sales with new buyers.

 

You can directly plug-in your catalogue in the GlobalLinker marketplace so that your products can be found by other buyers and you can start getting enquiries.

Why should I sign up on GlobalLinker?

GlobalLinker is a valuable resource for SMEs looking to grow their businesses. The platform offers a variety of tools and resources to help SMEs digitise their operations, connect with potential customers and partners, and access exclusive deals and discounts.

 

Here are some of the benefits of using GlobalLinker:

 

Digitised online presence: You can build your online presence and catalogue from GlobalLinker. You can enable your catalogue to receive inquiries or payments, and share your catalogue with your existing clients to digitise your order management.

 

Increased inquiries/sales: You can connect with potential customers/businesses from all over the world and explore new markets, which can lead to increased sales and revenue for your business.

 

Improved efficiency: You can digitise your operations and streamline your business processes with tools like Linker.store, Supply chain management solutions, BrandLinker. This can save you time and money, and allow you to focus on growing your business.

 

Enhanced networking: You can connect with potential partners and suppliers. This can help you grow your business and reach new markets.


Access to exclusive deals: GlobalLinker partners with reputable organisations to offer exclusive deals and discounts to its members. This can save you money on products and services that you need for your business.

How can I connect with potential buyers/clients for my products /services to grow my business?

You can find potential buyers/ clients on GlobalLinker for your business in 3 ways -

 

You can connect with SMEs from your target industry on GlobalLinker by reaching out to them and sharing your business profile with them

 

You can also share your business profile on GlobalLinker timeline and potential buyers/clients can reach out to you for your products/services

 

You can add your products and create a digital catalogue which will become a part of the GlobalLinker marketplace where other SMEs looking for similar products can find you and reach out to you


If you are a manufacturer/trader then your digital catalogue can become a part of Indian Business Portal: a B2B digital marketplace which promotes SME exports, helps them in getting into new markets and find new foreign buyers.

How can I find potential suppliers for a product or service?

Searching for new business links on GlobalLinker is very easy. Follow the below simple steps:

 • Post signing in, select the ‘Connections’ icon (next to ‘Home’ icon) from the Menu.
 • Select 'Add Connections' from the right and enter the products and services you are looking for. eBiz Cards of those who match your requirement will show up dynamically, and you may review their profiles and invite them to connect with you
 • Additionally, you may narrow the selection by selecting location, industry etc. If you are looking for someone specific, you may enter the details in the ‘Add Connections’ search bar

Note: You may use the 'Recommended' section at the bottom of the 'Search Connections' page to view our suggestions based on your industry and products and services you offer and seek

About Education

Education: Overview The Education sector consists of establishments such as schools, colleges, universities, and coaching centres that provide training in various subjects. Online learning and distance education is also becoming increasingly popular. A growing base of Education businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories —   Education Related Services, Educational Equipment & Supplies, Educational Institutes & Facilities, Institutes For Specially Abled, Online Education Services, Research & Development Institutions, Specialized Educational services, Training & Coaching Institutes, Vocational Educatio...

HSN Code

HSN Description

 • 999232

  Secondary education services

 • 999243

  Higher education services

 • 999341

  Vocational rehabilitation services

 • 9981

  Research and development services

Mini Entrepreneur.co.ltd

Log In OR Register with us - its free of charge and only takes 2 minutes!